YULIN

iview upload组件上传图片到七牛云

iview upload组件上传图片到七牛云,需要请求后台接口,返回一个token,然后携带该token上传到七牛云。

<Upload
     ref="upload"
     :show-upload-list="false"
     :default-file-list="defaultList"
     :on-success="handleSuccess"
     :format="['jpg','jpeg','png']"
     :max-size="2048"
     :on-progress="onProgress"
     :on-format-error="handleFormatError"
     :on-exceeded-size="handleMaxSize"
     :before-upload="handleBeforeUpload"
     multiple
     type="drag"
     name="file"
     action="//upload-z2.qiniu.com/"   -----> 这里的地址填写的是七牛云服务器对应的存储控件
     :data="{token: token}"   -----> 这里记得要写 token, token 是通过后台获取的
     style="display: inline-block;width:58px;"
    >
     <div style="width: 58px;height:58px;line-height: 58px;">
       <Icon type="camera" size="20"></Icon>
     </div>
   </Upload>

action填写七牛云存储空间所对应的上传地址

华东: (z0):
服务器端上传地址:http(s)://up.qiniup.com
客户端上传地址: http(s)://upload.qiniup.com
华北: (z1):
服务器端上传地址:http(s)://up-z1.qiniup.com
客户端上传: http(s)://upload-z1.qiniup.com
华南: (z2):
服务器端上传地址:http(s)://up-z2.qiniup.com
客户端上传: http(s)://upload-z2.qiniup.com
北美: (na0):
服务器端上传地址:http(s)://up-na0.qiniup.com
客户端上传地址: http(s)://upload-na0.qiniup.com
新加坡: (as0):
服器端上传地址:http(s)://up-as0.qiniu.com
客户端上传地址:http(s)://upload-as0.qiniu.com